Crm uygulamaları (customer relationship management) yani müşteri ilişkileri yönetimi yazılımları yenilikçi ve gelişmeye açık profesyonel şirketler tarafından tercih edilen müşteri ilişkileri yönetme programlarıdır. Bu programlar sayesinde şirketler müşteri ağlarını genişleterek firmalarının daha geniş kitlelere ulaşmalarını amaç edinmektedirler. Crm sistemleri firmanın ürünü veya hizmetleri ile ilgilenen potansiyel müşterileri tespit ederek gerek reklamlar gerekse bire bir iletişim ile bu potansiyel müşterilerin firmaya çekilmesini sağlamaktadır. Crm sistemleri bu yöntemlerle firmaların bağlantılarını güçlendirerek firmaların daha geniş network sahibi olmalarına yardımcı olur, firmaların müşteri ağlarını genişletmesini sağlar. Ayrıca crm sistemleri şirketlerin var olan müşteri ilişkilerini de optimize etmeyi sağlar.

       Crm yazılımları müşterilerin her şirket ile temasında elde ettiği verileri toplayarak veri havuzunda bu verileri depolar. Depoladığı bu verileri gelişmiş yapay zeka teknolojisi ile analiz eden sistem, verileri titizlikle analiz eder ve veriler arasındaki bağlantıları tespit ederek her bir müşteri verileri ara yüzde düzenler. Bu ara yüz her kullanıcının kolaylıkla okuyabileceği ve rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcılar bu ara yüzden müşteriler hakkında kısa zamanda bilgi elde ederek müşterilere daha hızlı servis ve destek hizmeti verebilmektedirler. Bu sayede müşteri ilişkileri optimize edilmiş, müşteri ilişkilerinden maksimum verim ile zaman ve para tasarrufu yapılmış olur. Bu sistemle crm yazılımları firmaların marka değerlerini arttırmalarını, müşteri çevrelerini genişletmelerini vaat eder. Ancak her crm uygulaması ne yazık ki firmalara vaat ettikleri bu sonucu sunamaz.

       Kalitesiz crm uygulamaları firmalara sunduğu crm yazılımlarında verilerin eksik veya güncel tutmaması sonucunda müşteri ilişkilerinde büyük karmaşa ve sıkıntıların ortaya çıkmasına sebebiyet vererek gerek müşteri ilişkilerine gerekse firmanın var olan sistemlerine zarar vererek firmanın marka değerinin düşmesine sebebiyet vererek firmalara kazançtan çok kayba neden olabilirler. Yanlış veya eksik girilen tek bir bilginin bile müşteri ilişkilerinde ciddi zaman kayıplarına sebebiyet verebilir, firmanın itibarını zedeleyerek müşteri kayıplarına neden olur. Bazı crm uygulamaları depoladığı verilerin bulut sistemine sahip olmadıkları için tamamen geri dönüşü olmayan bir şekilde kayıp edilmesi gibi can sıkıcı durumları da beraberinde getirmektedir. Kullanılacak crm sistemlerinin güvenli ve kaliteli olması firmanın geleceği için çok büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple şirketler kullanacakları crm yazılımını seçerken oldukça seçici davranmaları gerekmektedir. İşte bu noktada Bitrix24 crm sistemi devreye girmektedir.

       Bitrix24 crm sistemi verilerini gelişmiş bulut sisteminde sadece kullanıcıların erişebileceği, güvenli bir şekilde depolar. Bu sayede veri kaybı ihtimalini sıfıra indirir. Ayrıca Bitrix24 crm sistemi havuzunda bulundurduğu verileri düzenli aralıklarla güncelleyerek verilerin eksik, yanlış ve güncellenmemiş olmasının önüne geçerek daima müşteri memnuniyetini birinci önceliği olarak belirler. Bitrix24 crm sistemi kullanıcıların müşterileri ile temasa geçebileceği birçok crm uygulamaları ile de firmalara hizmet etmektedir. Bu crm uygulamaları, yapay zeka destekli özelleştirilebilir ve ayarlanabilir hazır cevap otomasyonları, canlı ve görüntülü sohbet ara yüzleri, çevrimiçi mesaj aracı, sosyal medya araçları olarak tek bir sistemde bir araya gelmiştir. Müşteri iletişim araçlarının hepsinin bir sistemde toplanmış olması firmalara büyük zaman kazandırarak verimi optimize etmelerine olanak tanır.

       Ayrıca Bitrix24 crm sistemi sunduğu özelleştirilebilir ve ayarlanabilir web formları ile müşteri geri bildirimleri toplanmasını da sağlayarak firmaların müşteri ile ilgili ve müşteri fikirlerine değer veren bir imaja sahip olmasına yardımcı olur. Firmaların bu müşteri geri bildirimleri üzerinden kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyarak firmalara her daim yenilikçi ve gelişime açık bir politika izlemelerinde büyük rol oynar.

Bitrix24 crm uygulamaları

       Bitrix24 crm sistemi bütün crm uygulamalarını tek sistemde bir araya getiren ve bu sayede firmaların her bir crm uygulaması için ayrı ücret ödemek zorunda kalmalarına engel olarak tek ücretle çok daha fazla crm hizmetine tek pakette ulaşmalarına olanak tanır. Bitrix24 her crm uygulamasının sahip olduğu ana prensiple çalışır. Bu prensip müşteri verilerinin toplanıp depolanıp analiz edilerek kullanıcıların kolaylıkla okuyabilecekleri bir ara yüzde kullanıcılara sunulması üzerinden çalışır. Bu verilere sadece kullanıcılar erişebilir ve müşteri ilişkilerinde bu verilerden müşterilerin kullandıkları ürün ya da firma tarafından aldıkları hizmet hakkında tüm bilgileri bir sistemden okuyarak müşterilere çok daha hızlı ve verimli müşteri servis ve destek hizmetlerinin verilmesine olanak tanır.

       Bitrix24 crm sistemi bu verilerin bulut tabanlı sistemde depolanarak veri kaybının oluşmasını engeller. Ayrıca Bitrix24 crm sistemi verilerini düzenli olarak güncelleyerek verilerde karışıklık veya yanlışlık olmasının önüne geçer. Bitrix24’ün diğer crm sistemlerinden bir farkı da birden çok crm uygulamasını tek sistemde firmaların hizmetine sunmasıdır. Bitrix24 crm sistemi müşteri iletişim araçlarının tümünü de aynı sistemde firmaların hizmetine sunar. Bitrix24 crm sisteminde müşterilerle görüntülü ve canlı görüşmeler için toplantı aracı, telefon görüşmeleri için birden fazla kanal içeren santral hizmeti, müşterilere kesintisiz servis ve destek hizmeti vermek adına yapay zeka destekli hazır cevap otomasyonu hizmeti, sosyal medya iletişim araçları gibi pek çok iletişim aracını tek sistemde birleştirerek tek uygulamada ve sistemde tüm müşteri ilişkilerinin yönetilmesini, düzenlenmesini, yürütülmesini ve denetlenmesine olanak tanıyarak büyük zaman ve para tasarrufu yapılmasını sağlar. Ayrıca Bitrix24 sunduğu özelleştirilebilir web formları sayesinde müşterilerde geri bildirimler toplanmasını sağlayarak şirketlerin müşteri ilişkilerindeki eksiklerini hızlıca kapatmalarına ve müşteri ilişkilerini optimize etmelerine olanak tanır. Bu sayede müşterilerce müşteri fikirlerine saygılı ve müşteri ilişkilerini önemseyen müşterilerle ilgili bir firma izlenimi oluşmasını sağlar. Potansiyel müşterilerin artarak firmaların büyümelerine gelişmelerine ön ayak olur. Potansiyel müşterileri firmaya çeker ve devamlı müşteri sayısını maksimize ederek firmanın ekonomik açıdan geleceğini güvence altına alır.

Bitrix24 crm sisteminin sunduğu imkanlar

       Bitrix24, bir crm sisteminden çok daha fazlasını firmalara sunmaktadır. Bitrix24 birçok crm uygulamasını yukarıda da belirtildiği gibi tek sitemde firmalarının hizmetinize sunmanın yanında pek çok iş geliştirme hizmetini de beraberinde getirmektedir. Bitrix24 şirket için iletişimi de sistem içinde yürütülmesini sağlayan birçok aracı içinde bulundurur. Canlı ve görüntülü toplantı, özel ve grup mesajlaşma odaları, birçok kanal ile santral hizmeti sayesinde şirket içi iletişimi de hızlandırır. Bitrix24 proje yönetim sürecinin de yönetilmesi ve yürütülmesine olanak tanır. Tekrarlayan görevleri otomatik olarak atayan robot sistemi ile zaman kazandırır. Proje görevlerinin atanmasını sağlar, takvim sistemi ile çalışanların iş günlerinin başlatılmasına duraklatılmasına ve bitirilmesine olanak tanır. Proje görselleştirme araçlarıyla projelerin sunum sürecine de katkıda bulunur.

       Bitrix24 ayrıca şirketlere teknoloji çağında rakip firmaların gerisinde kalmamaları adına web tasarım sistemi hizmetini de sunar. Bu sistem sayesinde hiçbir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan hızlı bir web tasarımı yapılması sağlanır. Sektörlere göre özelleştirilebilir hazır şablonlar ile hızlı ancak profesyonellikten ve kaliteden ödün vermeden şık bir web sayfası oluşturulmasına olanak tanır. Kısacası Bitrix24 sistemi piyasadaki en kaliteli ve güvenilir crm sistemi ile firmanın marka değerini ve müşteri havuzunu genişleterek firmanın gelişmesine ve büyümesine katkı sağlarken firmanın iç işlerini de tek sistemden tek ücret ile yönetmesine, düzenlemesine ve denetlemesine imkan tanır.